15 Comments

  1. Con đừng khám phá nữa ma với mình đâu có đồng chung mà con theo đuổi là thiệt thòi cho con thôi đừng làm nữa cũng ko ai thích kênh này đâu con đừng theo đuổi nữa a di. Đà Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.